Ohlášky a nedělní kázání na druhý týden v mezidobí

Přehoupla se polovina ledna a čas, bez ohledu na různá opatření, běží spravedlivě pořád stejně dál. Aby neběžel nadarmo, přichází nám s ním naproti i pořad bohoslužeb. Připomínám, že na neděli je třeba se na bohoslužby hlásit (někteří se chtějí hlásit až 2 týdny dopředu, z čehož mám radost, ale také by mě potěšilo, kdyby se přihlásily třeba rodiny, jejichž děti byly před půl rokem u 1. svatého přijímání; mnozí pak říkají, že by na bohoslužby rádi šli, ale není jim to dovoleno, tak jen připomínám, že je jim to dovoleno, stačí se zavčas nahlásit, případně využít nabídky i ve všední den).

Po celý týden budeme prožívat Týden modliteb za jednotu křesťanů. To můžeme naplnit třeba každodenní modlitbou na tento úmysl. Pomůckou nám mohou být modlitby z kancionálu 031 a 910. Další informace se můžeme dočíst na tomto odkazu.

Tento týden je ještě možné přispět na tříkrálovou sbírku, a to v kasičkách, které jsou nejen během bohoslužeb v našich kostelech, ale které jsou i na všech obecních a městkém úřadě obcí, jež spadají pod farní správu farností moravskokrumlovska. Je také možné přispět on-line na odkazu https://www.trikralovasbirka.cz/#DonateForm. Pokud přispíváte elektronicky, nezapomeňte do jisté kolonky uvést, z jaké jste obce, aby peníze přišly na naši Oblastní, tedy znojemskou charitu, nikoli na centrálu do Prahy.

Pro ty, kteří se fyzicky nemohli účastnit bohoslužeb u nás (samozřejmě i pro ty, kdo se ke mši chtějí vrátit), nabízím možnost vyslechnout si dnešní kázání. Připojuji také odkaz na písničku, kterou jsem v kázání z části citoval. Před rokem jsme v evangeliu četli o blízké události a stejných slovech Jana Křtitele :“Hle, Beránek Boží“, a protože jsem našel záznam z loňského kázání, nabízím možnost se vrátit i ke kázání 2. neděle v mezidobí v roce 2020.

Nezapomeňme se seznámit s  možností příprav na svátosti.

 

Přeji všem pokojný a požehnaný týden a děkuji za všechny služby ve farnosti i za modlitby.