Ohlášky na závěr roku

Čeká nás tento týden přelom mezi roky, pro který platí následující pořad bohoslužeb. Samozřejmě s platnými omezeními v rámci pandemie. Čtěte pozorně, u některých bohoslužeb došlo k mezisvátkovému časovému posunu.

Prosím o nahlašování dobrovolníků do tříkrálových a dvoukrálových skupinek a jednokrálových ne-skupinek.

Ještě jsem měl nějaké informace, ale na ty si teď  úspěšně nemohu vzpomenout. Pokud vzpomínka nastartuje, budu tento příspěvek postupně aktualizovat. 🙂

Mnozí sledujete přenosy bohoslužeb prostřednctvím TV Noe a s těžkostí nesete informaci o úmrtí o. Adama Ruckiho. To byl opravdový kněz. Na fotografii níže je otec Adam. Pro ty, kteří otce Adama neznali, je to ten, který má položenou ruku na zádech pana děkana.