Slavení svátosti smíření během karantény

Vzhledem k současným vládním nařízením, zákazu shromažďování a doporučení nevycházet z domu, ale současně k potřebám a žádostem věřících o svátost smíření, budeme pro farníky z Krumlova, Petrovic a Kadova tuto možnost organizovat následovně:

Ke svátosti smíření bude nabídnutý čas prostřednictvím ohlášek ve vývěsce a na webových stránkách.

Vzhledem k tomu, že v kostele by se neměli současně nacházet více jak dva lidé, věřící, kteří chtějí tuto svátost přijmout, se, pokud možno, ohlásí předem (nejlépe nejpozději den dopředu) přes WhatsApp nebo SMS (733 741 357). Pokud ke svátosti bude přistupovat celá rodina, oznamte počet osob.

Pan děkan vytvoří časový harmonogram a každému ve zprávě na mobil napíše hodinu, kdy se má dostavit ke svátosti, abychom co nejlépe mohli zachovat vládní nařízení.

Zpovídat se bude v sakristii, čímž umožníme vyzpovídanému se v kostele pomodlit pokání, a další penitent již může čekat na uvolnění zpovídacího prostoru (členové jedné domácnosti mohou samozřejmě čekat v kostele spolu).

Bezprostředně po každé svátosti smíření bude očištěnému světci umožněno přijmout svaté přijímání.

Ke svátosti smíření přistupujte připraveni, abychom bez zbytečných časových průtahů zamezili případnému šíření koronaviru a zachovali časový harmonogram.

Během svátosti smíření mějte chráněné dýchací cesty rouškou atp. Jste-li nachlazení nebo máte-li nějaké příznaky nemoci covid-19, nevydávejte, prosím, zbytečně do nebezpečí zpovědníka a další farníky a svátost smíření odložte na pozdější dobu. V případě nutnosti telefonicky kontaktujte pana děkana.

Získat plnomocné odpustky pro duše v očistci bude možné jako jiné roky po osm dní, letos je tato možnost prodloužena z osmi prvních listopadových dnů na celý listopad a není nutné, aby se jednalo o osm dní po sobě jdoucích (viz předchozí příspěvek). Možnosti přijetí svátosti oltářní (nejen) za tímto účelem také budou nabídnuty. Sledujte ohlášky.

Děkuji za pochopení a respektování tohoto ne zcela šťastného, ale potřebného řešení.