Slavení svátků dušiček

Období dušičkových svátků 2020

vzhledem k pandemickým opatřením a zákazu shromažďování

Dušičkové pobožnosti: proběhnou individuálně na soukromé (rodinné) pobožnosti u hrobu blízkých zesnulých, pan děkan bude mít soukromou modlitbu za zemřelé a vykropení všech hřbitovů ve farnosti (M. Krumlov, Rakšice, Rokytná, Petrovice, Kadov) svěcenou vodou.

mše sv. za zemřelé: bude pan děkan slavit soukromě.

získávání plnomocných odpustků pro duše v očistci: lze letos jako obvykle 8x, termín není vázaný na 1. – 8. 11., ale platí po celý listopad v libovolné dny. Podmínky pro získání plnomocných odpustků v den, kdy je chceme duším v očistci vyprosit: návštěva hřbitova, jakákoli modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého otce, vyloučení sebemenšího zalíbení i v lehkém hříchu, svaté přijímání; v okruhu těchto dnů svátost smíření; další informace ve vývěsce a na farním webu.

svátost smíření: dle instrukcí na nástěnce, webu a v ohláškách, je nutné se předem ohlásit panu děkanovi, aby nedocházelo ke shromažďování většího počtu osob.

svaté přijímání: je možné přijmout v časech a kostelech dle rozpisu na Pořadu bohoslužeb.

 

ZÍSKÁVÁNÍ ODPUSTKŮ PRO DUŠE V OČISTCI

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25. 10. 2020. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva hřbitova,
 • modlitba za zesnulé,
 • modlitba na úmysl Svatého otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 1. a 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva kostela nebo kaple,
 • modlitba Otčenáš,
 • modlitba Věřím,
 • modlitba na úmysl Svatého otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.