Ohlášky do prvního týdne bez zpěvu

Mimořádná opatření si sice vyžádala redukovat bohoslužby na tiché mše sv., křty atp., nicméně pořad bohoslužeb funguje i v tomto omezeném režimu. K němu jen připomínám, že nutné rozestupy a omezení počtu účastníků si vyžadují rozšířit pořad bohoslužeb o jednu nedělní mši svatou, která bude vysluhována v Krumlově v 18 hodin.

Po dobu distanční výuky na gymnáziu zde nebude probíhat výuka náboženství. Na základních školách se náboženství vyučuje prezenčně dle rozvrhu.

Podtrhuji nabídku modltiby růžencem s knězem a možnost odebírat WhatsApp desátky nebo SMS deástky. Modlit se takto růženec může opět obohatit nejen náš duchovní život.

Při nedělních bohoslužbách (nejen) pro děti letos putuje po poutních místech. Tuto neděli jsme se seznámili se šlechticem Vilémem a Pannou Marií Vranovskou. Děti na bohoslužby dostaly úkol splnitelný do 25.10. Děcka, nezapomeňte na něj!