Roušky na bohoslužbách

Vzhledem k epidemiologické situaci, nařízení vlády a k tomu, že jsme k sobě ohleduplní, prosím o respektování příkazu vlády i 5. přikázání Desatera Božích přikázání, a to ohledně nošení roušek či podobného „postroje“ k zakrytí úst a nosu a přitom dovolující dýchání. Toto nařízení se týká vnitřních prostor, tedy i našich kostelů, a to bez ohledu na počet účastníků bohoslužby nebo prohlídky.

Prosím o respektování tohoto nařízení (rouška v kapse toto nařízení nerespektuje). Děkuji.