Oprava střechy kostela v Petrovicích

Po dvou letech se ze sbírek a darů petrovických farníků podařilo našetřit na část rekonstrukce kostela, která v polovině července začala opravou plechové střechy. Nátěr střechy byl proveden naposledy v roce 1985. Nyní bylo potřeba střechu na mnoha místech i vyspravit, vyčistit a odděravět nejen okapové žlaby a rýny, kolem věže se kromě klempířů zapojili i zedníci.

Střechu bylo potřeba nejprve odmastit a umýt tlakem vody. Celá plocha střechy včetně věže si vyžádá dva barevné nátěry, barva zůstává původní, tedy červená. Na vrcholku věže byla opravena báň, rovněž byl opraven a zajištěn kříž na báni, jehož technický stav byl taktéž alarmující.

Práce probíhaly tak, jak dovolilo počasí. Horké dny nebyly ideální ani pro nátěr, ani pro natěrače, v dešti se také nepracuje nejlépe. Nyní se oprava pomalu chýlí ke konci. Právě prochází opravou stříška nad přístavkem sakristie. Začíná se budovat kompletně nové hromosvodové zařízení, neboť staré bylo již rozpadené a nebezpečné. Začátkem října by mohlo být dílo hotové.

Na následujícím odkazu je možné si prohlédnout nějaké obrázky ze střechy.

Za všechny příspěvky, finanční, modlitební a jinak zdar opravy poporující Pán Bůh zaplať.