Ohlášky na 23. týden v mezidobí

Pomalu se blížíme k podzimu, ale léto nám ještě dává pocítit své kouzlo. Kouzlo bohoslužeb můžeme pocítit dle plánu, který nám prozradí pořad bohoslužeb.

Dále nám ohlášky prozradí, že:

dnes jsme na 15. hodinu zváni do kaple v Rešicích na vystoupení hudebního tělesa Listověj,

v pondělí od 18 hodin proběhne setkání katechetů v Hostěradicích,

příští neděli proběhne odložená dobrovolná velkopáteční sbírka na údržbu Božího hrobu v Jeruzalémě a na pomoc tamním křesťanům (sbírka proběhne mimo běžnou mešní sbírku, a to na označeném místě v kostele),

do příští neděle je možnost přihlašovat žáky a studenty do náboženství, a to prostřednictvím vyplněné přihlášky,

do 20. září je možné přispívat na sbírku školních a hygienických potřeb a letního oblečení, kterou vyhlásilo hnutí Mary’s Meals pod názvem Baťůžkový projekt, předměty lze přinášet na faru nebo odevzdávat v kostele,

v našich farnostech se připravuje setkání lektorů, které proběhne ve 2 termínech na přelomu září a října,

k dispozici je 5 druhů stolních kalendářů na rok 2021.