Ohlášky na konci července

Blížíme se k polovině velkých prázdnin a, jak bylo sděleno minule, i pro tento týden platí výlukový pořad bohoslužeb. Věnujme mu tedy zvláštní pozornost.

Ve čtvrtek od 13 hodin proběhne předpouťový úklid kostela v Rakšicích. Pomocníci jsou vítáni.

O víkendu proběhnou tradiční účelové prvonedělní sbírky.

Dle vládních nařízení se nás dotýká nošení roušek při nedělní boholužbě v Krumlově.

V sakristiích je možné koupí stolního kalendáře na rok 2021 podpořit nový kostel v Brně-Lesné.

V Petrovicích probíhá oprava střechy kostela. Při pohybu kolem kostela dbejte zvýšené opatrnosti.