Ohlášky s návratem bohoslužeb a (před)posledním videopozdravem

Jak jsme jistě všichni postřehli, rozvolňování vládních opatření umožňuje za jistých podmínek návrat křesťanů do farních společných domů – do kostelů. Proto i pořad bohoslužeb je pro tento týden konečně pestřejší. V předchozím internetovém příspěvku jsou podány instrukce k této situaci a pravidla k návratu do kostelů.

Protože tuto 5. neděli velikonoční se ještě nesetkáme, nabízím opět zamyšlení nad liturgickými texty, tentokrát v (před)posledním videopozdravu.

V tomto týdnu už také, po domluvě s rodiči, bude pokračovat příprava dětí na 1. sv. přijímání, a to v tradiční čas ve středu v 17:30. Spolčo dětí ještě nebude.

Protože bychom byli neradi, aby byla dána stopka opravě fary (když už byla dána stopka dotacím na tuto opravu), vyhlašuji akci „Adoptuj si své okno“. O této akci, kdy bude příležitost přispět na nová okna a vchodové dveře minimální částkou dvacet tisíc, budu referovat v dalším brzkém příspěvku na našich stránkách a kostelní vývěsce.

Přeji všem požehnaný týden a těším se na postupné setkávání s většinou z Vás a po nějakém čase opět se všemi.