Ohlášky na 6. týden velikonoční

Pomalu se vracíme do normálu, proto i dříve známé časy bohoslužeb si znovu, spolu s novými informacemi, můžeme připomenout, když otevřeme aktuální pořad bohoslužeb.

Od dnešní neděle už nebude součástí ohlášek videopozdrav s krátkým poselstvím, ale vrací se nám sem soubor ohláškových informací, mezi které je pro tento týden vhodné zařadit:

 

Pondělní mše sv. budou zatím bývat ve farním, nikoli v klášterním kostele.

V pondělí si připomeneme 100. výročí narození papeže Jana Pavla II., světce, kterého většina z nás viděla na vlastní oči, což se nám u svatých běžně nestává. Můžeme si v tento den od sv. JP II. vyprošovat třeba zvláštní přímluvu u Boha. Lze použít třeba litanie.

Ve středu v 17:30 probíhá příprava prvokomunikantů.

Ve čtvrtek nebude bohoslužba v DPS.

V pátek začíná novéna k Duchu Svatému (společné modlitby letos nebudou).

V kostelech je v tištěné podobě k dispozici jarní číslo časopisu KoMPas.

Postní almužny je možné nosit do kostela nebo na faru do konce května.

Termín Noci kostelů je přesunut na 12. června, letos bude otevřený kostel a zajištěný program v Rakšicích.

Slavnost prvního svatého přijímání se po domluvě s rodiči prvokomunikantů přesouvá na 12. července.

 

Děkuji všem, kteří provedli úklid a desinfekci našich kostelů tak, že jsme mohli po oné delší odmlce přijít slavit Eucharistii do vyčištěných a vyzdobených kostelů.