Ohlášky pro 5. týden v mezidobí

V týdnu po 5. neděli v mezidobí se v našich farnostech můžeme účastnit společného slavení liturgie, jak nám nabízí pořad bohoslužeb. V tdýnu si připomínáme Světový den nemocných, proto se také při některých bohoslužbách v tomto a následujícím týdnu bude nemocným, kteří mohou a chtějí, udělovat svátost pomazání nemocných.

Ve středu od 16:30 bude probíhat spolčo a zpívání dětí, které pro prvokomunikanty bude pokračovat přípravou od 17:30.

V rámci Týdne manželství začnou probíhat přípravy snoubenců, a to v sobotu ve 14 hodin na faře v Krumlově.

 

Rádi bychom vytvořili 3. číslo našeho farního časopisu KoMPas, proto uvítáme Vaše nápady, příspěvky, zážitky – především z farních akcí atp., které můžete do 29.2. zasílat na farní mail.