Hromniční ohlášky

Na Hromnice o hodinu více – to znamená více světla. Dnes jsme zpívali o tom, že Pán je světlo národů. Takovou žárovkou tohoto světla je i pořad bohoslužeb. Je ovšem potřeba využít toto světlo v praxi tím, že přijmeme jeho nabídku.

Jako další světelné paprsky se mezi nás vlamují následující informace:

středa 17:30 setkání prvokomunikantů a tentokrát i jejich rodičů (účast nutná!)

pátek: návštěvy nemocných, včetně udílení svátosti pomazání nemocných

neděle: 15:00 na faře v MK setkání účastníků a náhradníků podzimní pouti do Říma (s sebou zálohu 3.000 Kč /tu nemusí nosit náhradníci/, číslo OP, název nebo číslo zdravotní pojišťovny)

na čtvrteční a páteční katechezi, která letos probíhá v rámci Roku Bible, se lze tento týden připravit četbou Skutků apoštolů, kapitola 8, verše 5-25.