Ohlášky v posledním lednovém týdnu

Na přelom ledna a února je opět připraven pořad bohoslužeb.

Dále zahrnujeme do ohláškových oznamů:

středa 16:30 spolčo a zpívání dětí, 17:30 setkání prvokomunikantů (v neděli při mši sv. v MK bude představení prvokomunikantů farnosti)

pátek: uzávěrka přihlášek pro snoubence

pátek: ubytování pěších poutníků, možnost připravit pohoštění

neděle: žehnání hromniček a prvonedělní účelové sbírky.

Na podzimní pouť  do Říma je možno se hlásit již jen jako náhradníci. Informaticní schůzka s nutnou účastí pro přihlášené proběhne v neděli 9.2. v 15 hodin na faře v MK (s sebou zálohu 3.000 Kč /tu nemusí nosit náhradníci/, číslo OP, název nebo číslo zdravotní pojišťovny). Nemůže-li se někdo účastnit v tomto termínu, náhradní termín je stanoven na neděli 2.2. v 16 hodin na faře v Hostěradicích.

Děkuji všem lektorům, kteří jsou ochotnit nám předčítat Boží slovo, a prosím o nabídku dalších ochotníků, abychom mohli vytvořit lektorské společenství s pravidelným rozpisem.

Na čtvrteční a páteční katechezi, která bude v letos probíhat v rámci Roku Bible, se lze tento týden připravit četbou Skutků apoštolů, kapkitola 16, verše 11-15.