Ohlášky na 2. týden v mezidobí

Vstoupili jsme do mezidobí a pro jeho dobré prožití nechybí pořad bohoslužeb.

Dále lze připomenout:

ve středu v 17:30 příprava prvokomunikantů

pro tříkrálové koledníky je v platnosti nabídka navštívit znojemské kino a film Mimi šéf, promítání probíhá poslední tři dny tohoto týdne a pak 7., 8. a 9. února. Je třeba se nahlásit do 23.1., vedoucí tříkrálových skupinek tak učiní po domluvě a koordinaci s panem děkanem

snoubenci hodlající uzavřít manželství církevním obřadem v našich farnostech se přihlásí k přípravě do 31.1.

na podzimní pouť do Říma už se mohou přihlašovat pouze náhradníci, setkání přihlášených a 1. informace budou podávány 9.2. v 15 hodin na faře

tento týden je věnován především modlitbě za jednotu křesťanů, doporučuji do denní modlitby zařadit kancionálovou modlitbu 031 nebo 910