Roráty

Rorátní mše svaté se světelným průvodem při svíčkách a s postupným rozsvěcováním světel v kostele, za zpěvu první adventní písně, jsou, kromě neděle, kdy se svými lucerničkami ve všech farnostech přicházejí k oltáři především děti, po celou dobu adventní vysluhovány ve farním kostele v Moravském Krumlově vždy v pondělí, ve středu a v sobotu v 7 hodin ráno. Po sobotní mši svaté následují breviářové ranní chvály.

Na Štědrý den bude tichá rorátní mše svatá pouze při svíčkách.

Všichni jsou srdečně zváni.