Ohlášky na poslední mezidobní týden

Na poslední týden liturgického roku je nám opět k dispozici pořad bohoslužeb a několik dalších oznamů:

K dispozici je již Průvodce adventem, který si můžeme výměnou za 9 Kč pořídit v našich kostelech. Lze si jej také stáhnout jako mobilní aplikaci.

Během adventních nedělí bude na začátku mše svaté prvod dětí s lucerničkami (děti se seřadí u vchodu do kostela, lucerničky s sebou).

V neděli 1.12. v 15 hodin proběhne žehnání adventního věnce na náměstí v Krumlově.

Děkuji všem, kteří ze zúčastnili čtvrteční brigády na farní zahradě.

Slovo pomocného biksupa ke sbírce na církevní školství:  Milí přátelé, vstupujeme do adventní doby, na jejímž prahu nás v liturgickém kalendáři vítá sv. Mikuláš, příklad štědrosti a patron škol. Na první neděli adventní je v brněnské  diecézi po pěti letech vyhlášena opět sbírka na naše církevní školy. Výtěžek poslední sbírky byl použit na zabezpečení školních budov, aby byly jejich prostory lépe chráněny proti neoprávněnému vniknutí a tak byla zvýšena bezpečnost žáků. Výtěžek letošní sbírky bude určen především na zvýšení kvality výuky. O tom, že je to důležité, se zmiňuje i papež František, když říká, že školy jsou kořeny naší kultury a bez kořenů nelze přinášet ovoce. Církevní školy jsou navíc prostředím, kde se děti nemusejí za svou víru stydět, a ta pak může ve svobodě dorůst do plné odpovědnosti. Chci vám poděkovat za vaše štědré dary. S přáním požehnané doby adventní Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.