Ohlášky na 32. týden v mezidobí

V tomto týdnu se nám k oslavě Boží opět nabízí pořad bohoslužeb, který si tento týden vzlášť pročtěte, abyste nepřehlédi třeba modlitbu v den výročí kanonizace sv. Anežky České, nebo třeba poutní bohoslužbu v Rokytné.

Ve středu nás pak opět čeká kurz Dobrého Pastýře v 17 hodin a o hodinu později spolčo dětí.

V pátek v 18 hodin bude na faře v Krumlově setkání organizátorů farního plesu. Noví dobrovolníci jsou vítáni.

Příští neděli proběhne dobrovolná sbírka na Bibli.

Prosím o nahlášení se vedoucích skupinek tříkrálové sbírky (v lednu 2020).

Již vyšlo 2. číslo farního časopisu KoMPas.