Ohlášky na 31. týdne v mezidobí

I v tomto týdnu je k dispozici pořad bohoslužeb na 31. týden v mezidobí. Pozor na časový posun večerních bohoslužeb!

Dále připomínám:

Ve středu v 17 hodin Katecheze Dobrého pastýře a v 18 hodin liturgické tance.

Možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Zápis adorantů na sobotní adorační den.

Zápis ochotných dobrovolníků, kteří se hlásí na pozici vedoucího skupinek během tříkrálové sbírky 2020 (Charita by ráda měla seznam do 20. 11.).