Výstava „Člověk a víra“ a foto z Templštýna

Od 4. října až do 7. listopadu probíhá ve farním kostele Všech sv. v Moravském Krumlově výstava fotografií srdužení fotografů Člověk a víra. Výstavu je možné prohlížet a nad zachycenými událostmi ze života církve rozjímat vždy před bohoslužbou a po bohoslužbě (nikoli během bohoslužeb), případně po domluvě s panem děkanem nebo zaměstnanci děkanské kanceláře. Fotografie jsou doprovázeny Božím slovem. Čas jako stvořený pro vžívání se do života z víry i za hranicemi našich farností bude misijní týden, kdy v kostele budeme trávit více času.

 

Jeden z fotografů výše jmenovaného sdružení, pan Ladislav Bušek, fotografoval také mši sv. na Templštýně, která (nejen) pro děti z našich farností proběhla v rámci letního tábora. Na foto se můžete podívat na stránkách Člověk a víra, nebo moravskokrumlovské Kolpingovy rodiny.