Ohlášky na 29. týden v mezidobí

Další oznámení:

Uzávěrka do 2. čísla farního časopisu KoMPas.

Středa: 17:00 na faře spolčo dětí a zpívání pro děti, 18:00 liturgické tance

Neděle: změna času ne 3 na 2 hodiny.

Neděle: 15:00 v kostele v MK koncert skupiny GOOD WORK, doporučení vstupné – dospělí 100,- Kč, možnost nákupu CD

Příspěvky do fondu Puls započitatelné pro tento rok musí být do fondu doručeny nejpozději 31.10.