Říjnová modlitba růžence s knězem

Měsíc říjen je měsícem růžence, proto budeme mít příležitost prožít tuto modlitbu s knězem a rozjímavým způsobem nad biblickými citáty. Během října se takto pomodlíme všechny čtyři růžence. Společná modlitba začne v 17:30, a to ve čtvrtek v Petrovicích a v pátek v Moravském Krumlově. Z tohoto důvodu bude v tyto dny časově předsunuta nabídka k přijetí svátosti smíření, a sice od 17:15 do začátku růžence. Po skončení růžence následuje chvíle tiché přípravy na mši svatou a slavení mešní liturgie.

Během misijního týdne (2. říjnový týden) bude modlitba růžence s knězem probíhat v Moravském Krumlově a v Petrovicích denně, a to ve 21 hodin. V sobotu pak navíc také v Kadově a v Rakšicích, a to souběžně v 15:30

Všichni jsou srdečně zváni k této doporučeníhodné modlitbě.