Ohlášky v 25. týdnu v mezidobí

Pod bohoslužebnou část patří uvést ohláškovou část, tak tedy:

Výuka náboženství dle rozvrhu  – zveřejněn na vývěskách a webu.

Čtvrtek: setkání dětí, které byly letos u 1. sv. přijímání, s panem biskupem. Odjezd od fary do Brna v 8 hodin.

Sobota: 15.00 začátek Rodinné olympiády na faře – info v přechozím příspěvku.

Neděle: návštěva misionáře v našich farnostech.

Nabídka děkanátních kalendářů a Cyrilometodějských kalendářů.

Přiznání se k farnosti a diecézi prostřednictvím fondu Puls lze provést prostřednictvím rozdaných kartiček (vyplněné je odevzdávat do připravených krabiček v kostelích) nebo přes internet na tomto odkazu. V případě nejasností se zeptejte třeba i pana děkana.

Nezapomínejme na modlitbu za misie a na tzv. modlitbu za ulice.