Lidové misie – program

Od neděle 6. října do neděle 13. října včetně budou v našich farnostech probíhat lidové misie. Misionáři jsou otcové pallotini.

Program misií lze rozkliknout na obrázku níže, případně stáhnout v programu pdf zde.

Pozdrav otců misionářů:

Bohem milovaní bratři a sestry!

Do začátku Lidových misií ve Vaší farnosti už chybí jen pár dnů.  Přijedeme k Vám, abychom Vám během nich povídali o velké lásce, kterou každého z vás miluje Kristus. On sám přece řekl: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Když tedy Bůh miluje svět, znamená to, že Bůh má srdce! Bůh miluje! Bůh je láska a milosrdenství! Proto touží, aby se o tom všichni dověděli, aby tomu uvěřili a touto pravdou žili. Připomeňme si velkou touhu našeho Pána: „Toužím, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ (por. 1Tim 2,4)

Bůh ze své strany udělá všechno, co je třeba, aby se tato slova naplnila v našem životě. Je však nutné, abychom se i my otevřeli Božímu Slovu a Božímu plánu spásy.

Proto Vás, bratři a sestry, srdečně zveme, abyste tyto dny před misiemi strávili v modlitbě ve farním společenství, ale i v rodinách. Ať je to doba ještě intenzívnějšího volání k Bohu, prostřednictvím naší Nebeské Matky a všech svatých, o potřebné milosti k hlubšímu prožití času, který je nám darovaný. Povzbuzujeme Vás k tomu, abyste se modlili za všechny farníky, to znamená, za Vaše blízké i vzdálené, za horlivé křesťany, ale i za ty vlažnější, za ty, kteří se pro účast na misiích teprve rozhodují. Ať i oni pocítí, že Pánu Bohu na nich velmi záleží, že to On je zve na společné prožití misií. Ať poznají, jak velmi Pán Bůh chce, aby i oni byli obdarováni milostmi, které budou padat přímo z nebe na všechny, kteří se zúčastní misijních setkávání.

Buďte si jisti, bratři a sestry, že i my se za Vás modlíme a přejeme Vám pokoj a hojnost Božího požehnání na dny bezprostřední přípravy na svaté misie.

 

Těšíme se na společná setkávání

   před tváří milosrdného Krista

   otcové misionáři Jan a Slavomír

 

                                Ježíš čeká i na Tebe a chce Tě uzdravit.

                              On po tom touží, ale co Ty???

 

                                    Neváhej a přijď!!!

 

Fotografie ze mše sv. s návštěvou misionáře (29.9.):

 

Jak probíhaly Lidové misie v Jimramově, kdy tam působil současný krumlovský děkan, o. Pavel, se můžete podívat zde.