Ohlášky po 5. neděli velikonoční

Nebohoslužebné oznamy:

Středa: 17:00 setkání katechetů na faře

Pátek: Noc kostelů v Kadově a v Moravském Krumlově (viz předchozí články)

Pátek a sobota: volby do Evropského parlamentu

Sobota: 9:00 setkání snoubenců na faře

Neděle: sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě

Zápis na děkanátní pouť  do Číhoště a Kutné Hory 15.6. (plníme 3. autobus – ještě 30 míst)

Benefiční koncert na podporu opravy fary v Krumlově bude 16.6. v 17 hodin; vystoupí krumlovská rodačka Lucie Skácelíková, rozená Janderková