Noc kostelů v Krumlově a Kadově

Letos se opět do Noci kostelů, pořádané v pátek 24.5., zapojí dva kostely našich farností. Kostel sv. Filipa a Jakuba v Kadově bude od 19 hodin hostit skupinu Listověj, která čas vyplní svým koncertem.

V Moravském Krumlově bude letos do programu zapojen farní kostel Všech svatých, na ulici Palackého. Program začne v 17:30 (na plakátku chybně uvedeno 17:00) a potrvá cca do 23 hodin.

Celý program, na který jste všichni srdečně zváni, naleznete níže.

Díky všem organizátorům, Kolpingově rodině M. Krumlov, farníkům i hostům, kteří program vytváříte a také svou účastí a návštěvou zkrášlíte páteční večer.

Protože mi plakátek nejde nahrát, přepisuji program níže:

17:30 – májová pobožnost, možnost svátosti smíření

18:00 – mše svatá

19:00 – blok hudby a slov (Marie Janíčková – příčná flétna, skladby W. A. Mozarta a A. L. Vivaldiho; Hana Dancingerová – pár slov o kostele; Michaela Mandátová – volná varhanní improvizace)

20:00 – Ukázka biblických tanců a modlitby gesty (Skupina Modlitby matek z Olbramovic)

20:45 – občerstvení

21:00 – koncert skupiny Listověj (Markéta Štouračová – flétny, klavír, zpěv; Jiří Nohel – kytara, zpěv; Aleš Tomek – elektrické housle, zpěv)

22:00 – volná varhanní improvizace – David Pitlach

22:30 – ztišení při svitu svící

23:00 – ukončení požehnáním

 

Doprovodný program: Dílnička nejen pro děti, zdobení svící

„Slovo od Boha“ – vzkaz jen pro Vás!