Ohlášky na 1. týden postní

Další ohlášky:

Pondělí: 18:00 setkání katechetů v Hostěradicích

Sobota: 8:00 žehnání svatostánku v Dobřínsku

Sobota: 13:00 příprava snoubenců na faře v Krumlově

Neděle: bohoslužby slouží P. Pavel Kafka a blíže nás seznámí s fondem Puls

K dispozici jsou brožurky Malý průvodce postní dobou a pro děti postní almužničky.

Hledáme vhodný název pro budoucí farní časopis, ochotné redaktory a grafika.

V krumlovském kostele je nově listina na rozpis lektorské služby.

Zápis z jednání krumlovské farní rady visí na nástěnce v kostele. Petrovická farní rada bude mít sezení ve čtvrtek 21.3. po mši sv.