Iniciativa „24 hodin pro Pána“ v Krumlově

Na výzvu papeže Františka se letos i my zapojíme do iniciativy

 

24 HODIN PRO PÁNA

 

kdy: pátek 29. března 2019 – sobota 30. března 2019

kde: kostel Všech svatých (ulice Palackého) v Moravském Krumlově

 

Program:

         16:30 pobožnost křížové cesty

17:00 mše svatá

17:45 zpěv kancionálových písní 317 a 304

17:56 (při vyzvánění zvonu) modlitba Anděl Páně

18:00 modlitba bolestného růžence

18:30 četba z Písma svatého, chvíle ztišení

19:00 Milosrdenství očima sv. sestry Faustyny (reprodukce)

19:45 zpěv kancionálové písně 301, postludium, ztišení

20:00 četba Pašijí

20:15 Korunka k Božímu milosrdenství

20:25 výstav Nejsvětější svátosti oltářní a soukromá adorace

23:00 společná vedená adorace

23:50 modlitba Kompletáře

24:00 požehnání městu a děkanství

 0:05 soukromá adorace

6:00 litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a ukončení adorace

6:15 rozjímavá modlitba růžence

6:56 (při vyzvánění zvonu) modlitba Anděl Páně

7:00 mše svatá za moravskokrumlovské děkanství

 

Příležitost ke svátosti smíření a k duchovnímu rozhovoru: 16:30 – 16:55, 19:00 – 19:40. Další příležitosti dle případné přítomnosti dalších kněží, nebo dle domluvy.

 

Všichni jsou srdečně zváni na jakoukoli část této iniciativy!

 

V kostele místa konání jsou listiny k zápisu dobrovolníků,

kteří zajistí neustálou přítomnost adorantů

a kteří nabídnou své služby jako lektoři a vedoucí modlitby růžence a Korunky.