Slavení svátosti smíření před Vánoci

Slavení svátosti smíření před Vánocemi 2018 v našich farnostech:

 

Moravský Krumlov: pondělí 17.12. od 17:00 do 18:00

(zpovídá o. Jan Fiala, o. Roman Frič, o. Vít Rozkydal, o. Karel Slanina a o. Pavel Vybíhal)

 

Rokytná: středa 19.12. od 16:30 do 16:55

(zpovídá o. Pavel Vybíhal)

 

Petrovice: čtvrtek 20.12. od 15:30 do 16:55

(zpovídá o. Pavel Vybíhal)

 

Rakšice: sobota 21.12. od 17:00 do 17:55

(zpovídá o. Pavel Vybíhal)

 

Kadov: neděle 22.12. od 10:40 do 11:00

(zpovídá o. Pavel Vybíhal)

Dále se zpovídá v běžném časovém harmonogramu před bohoslužbou. Po bohoslužbě se již nezpovídá. Vzhledem k dalším povinnostem kněží nepožadujte, vyjma naléhavých případů, zpověď mimo vypsané termíny. Rozšířená nabídka svátosti smíření je i v ostatních farnostech v okolí.

.

SLAVENÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

aneb Jak se chovat u svaté zpovědi, abychom ji nemuseli přežít, ale prožít

 • po příchodu do zpovědního prostoru patří ke slušnosti se pozdravit se zpovědníkem, pokud možno křesťansky
 • zaujetí svého místa
 • modlitba znamením kříže (křížem začíná ten, který se zpovídá, poté, co je připraven ke slavení /POZOR: modlíme se znamením kříže, nikoli znamením čarovného klikyháku/)
 • pokud zpovědník penitenta nezná, může se penitent krátce představit (věk, rodinný stav, počet a věk dětí, zaměstnání, křestní jméno /zvláště děti/, případně další skutečnosti, které mohou hrát roli ve spáchaných hříších)
 • informovat kněze, kdy byla vykonána poslední svatá zpověď (alespoň přibližně /před měsícem, před Vánocemi, před 30 lety … /)
 • krátce vlastními slovy uvést vyznání
 • vyznání hříchů podle zpytování svědomí
  • zpytování svědomí, provázené prosbou k Duchu Svatému, se provádí již před svatou zpovědí, nikoli až ve frontě ke zpovědi nebo ve zpovědnici
  • je velmi doporučeníhodné mít písemnou přípravu!
  • při vyznání buďme pravdiví a konkrétní
   • provinění proti přikázání může zahrnovat prohřešky od nedokonalosti až po smrtelné hříchy – je tedy nutné poklesky specifikovat (nikoli jen „Hřešil jsem proti 6. přikázání.“ Nebo „Choval jsem se neslušně.“, což může znamenat mlaskání u jídla, dloubání se v nose na veřejnosti, vulgaritu či až mimomanželskou soulož a další)
  • je vhodné hovořit věcně a bez zbytečných řečnických průtahů (netřeba dopodrobna líčit, že Vás rozčílili ceny v obchodě a že dřív to stálo tolik a jinde tentýž předmět stojí tolik; netřeba rozebírat počasí, politiku, rande Vašich vnoučat, teplotu a salinitu moře, u kterého Vaši příbuzní byli na dovolené, a zda Vás včela bodla do levé nebo pravé ruky atp.) – na Boží odpuštění netrpělivě čekají další bratři a sestry
  • při vyznání hříchů veďte rozhovor se zpovědníkem
   • dobře vyslovujte
   • nekřičte (to se týká především nedoslýchavých)
   • nešeptejte tak, že z Vašich úst vychází pouze teplý vzduch (snažíme se, aby naše zpovědní prostory zaručovaly určitou diskrétnost, v kostele navíc atmosféru podmalovává hudba, která současně brání případnému porozumění ze zpovědního místa vytvořeného v otevřeném prostoru)
  • k odpuštění předkládejme své nedostatky a provinění, nikoli zlozvyky rodinných příslušníků, svých nadřízených či sousedů
 • vlastními slovy ukončit vyznání (aby zpovědník poznal, že už nevzpomínáte, na co jste ještě zapomněli /u některých kajícníků totiž vyznání připomíná noty na buben – samá pomlka/)
 • slovy (někdy se objevují i slzy) ujistit zpovědníka o lítosti nad hříchy a ubezpečit ho o snaze vedoucí k nápravě
 • promluva kněze
  • případně dotazy zpovědníka pro upřesnění některého z vyjmenovaných hříchů nebo okolnosti jeho spáchání
  • eventuálně společné hledání kořene některého z řečených hříchů a hledání cesty k nápravě (např. pravidelné pozdní příchody na nedělní bohoslužbu, krádež, užívání omamných látek atp.)
 • možnost požádat zpovědníka o radu v některé z konkrétních životních situací nebo potíži (je-li předpokládaná potřeba delšího časového úseku k řešení těchto situací, je vhodné domluvit se na jiném termínu duchovního vedení – mimo hlavní zpovídací čas, aby se během „velkých“ zpovědí mohli kněží věnovat i ostatním kajícníkům)
 • uložení pokání a způsob nápravy křivd (např. při pomluvě či při nepoctivosti)
  • pokání je vhodné vykonat při první možné příležitosti po ukončení svátosti smíření
  • pokud jsme dobře neporozuměli, nebát se požádat zpovědníka o zopakování nebo vysvětlení
 • udělení rozhřešení tzv. rozhřešovací formulí, která je zakončena gestem požehnání, během něhož se zpovídající přežehná znamením kříže
  • pokud nemůže být rozhřešení uděleno (chybí materie, lítost, dobré předsevzetí atp.), je uděleno alespoň požehnání
 • povzbuzení knězem a propuštění světce v Kristově pokoji
 • křesťanský pozdrav na rozloučenou a opuštění zpovědní místnosti či zpovědnice
 • radostný návrat do života s Bohem a snaha o uchování vlastní svatosti
 • byl-li zpovídající se na přijetí této uzdravující svátosti připraven písemně, lístek s již neexistujícími hříchy co nejdříve zlikviduje (nikoli si uschová pro použití v další zpovědi)

 

Dobře prožitou nejen předvánoční svatou zpověď a bohaté zakoušení Božího milosrdenství vyprošuje p. děkan.