Ohlášky mezi adventem a Vánocemi

Ve středu v 15 hodin v kostele v MK vánoční představení dětí.

Ve středu v 16 hodin v kostele v Petrovicích vánoční koncert.

V sobotu v 18 hodin v kostele v MK vánoční koncert (Rybova mše).

Dary do tomboly na farní ples (5.1.2019) možno přinášet do kostela, nebo na faru.

Vedoucí tříkrálových skupinek si mohou vyzvedávat tříkrálové kasičky.

Betlémské světlo – viz předchozí příspěvek.