Opětovné zprovoznění kostela v Rakšicích

Po základním dokončení celkové rekostrukce interiéru kostela sv. Vavřince v Mor. Krumlově – Rakšicích budou po několikaměsíční odmlce na tomto místě opět slouženy bohoslužby. Bohoslužby budou vysluhovány jako za časů před opravou, tedy každou sobotu v 18 hodin. Mše svaté budou s nedělní platností (nedělní platnost se týká pouze těch, kteří se z vážného důvodu nemohou účastnit bohoslužby v neděli, v žádném případě není možné si „odbýt“ nedělní povinnost již v sobotu večer a v neděli mít od Pána Boha „pokoj“). Zváni jsou samozřejmě všichni, i ti, kteří se v neděli účastní další bohoslužby.