Návrat Všech svatých do Krumlova

Po více než roční absenci obrazu Všech svatých z hlavního oltáře farního kostela byl před slavností Všech svatých obraz vrácen na své původní místo.

Ve čtvrtek 1.11. při poutní mši svaté obraz zazářil ve své plné kráse. Drobný výkladový průřez a duchovní význam některých ze světců na plátně vyobrazených byl řečen v kázání o. děkana Pavla Vybíhala, po slavnostní mši svaté následovala malá přednáška Petra Ekla, ve které jsme byli seznámeni jak se životem a dílem autora obrazu, Josefa Winterhaldera ml., tak s dalšími světci, jejichž postavy jsou v obraze zachyceny.

Celkový náklad na restaurování, olištování a usazení obrazu činí 209.000,- Kč, přičemž většinová položka byla uhrazena z dotací Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje. Na zbývající částku (cca 36.000,-), kterou musí hradit farnost, bude při bohoslužbě v neděli 11.11. uspořádána sbírka. Je možné také poskytnout dar, na který může být vystaveno potvrzení.

Děkuji všem, kteří se zapojili do pomoci s instalací obrazu na původní místo, i všem, kteří si do svého života budou od světců (nejen) zde vyobrazených brát příklad do svého života.

Níže je malá fotodokumentace.