Bohoslužby a ohlášky na týden od svátku sv. Karla do svátku sv. Martina

Z Pořadu bohoslužeb upozorňuji na změnu času začátků bohoslužeb (zimní režim), rovněž na předsun bohoslužby v DPS, kde z důvodu čtvrteční rekolekce dojde k posunu mše svaté na středu.

V pátek je adorační den farnosti Moravský Krumlov.

V neděli při bohoslužbách pro děti jsme vyslechli pohádku o dušičkách a děti získaly první odměnu do svých aktovek (na foto níže aktovky ještě bez obsahu).

Do čtvrtka včetně je možbné za splnění obvyklých podmínek získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

V neděli 11.11. při mši sv. v Krumlově sbírka na splacení nedotované částky při restauraci oltářního obrazu.

31.10. zemřela paní Anežka Kopecká, maminka bývalého faráře a děkana P. Pavla Kopeckého, která po dobu jeho působení v Krumlově též byla k službám na místní faře. Pohřeb bude v den jejích 91. narozenin. Bližší informace o pohřbu – viz parte níže.