Pořad bohoslužeb a pozvánka na brigádu

Přijměte také pozvání na brigádu na faru, a to v úterý a ve středu od 14 hodin. V plánu je úprava farní zahrady a stodol (čištění, odnášení kamení, vyklízení stodol a přiléhající kůlničky s nepořádkem). Bude to práce spíše pro chlapy.

Předem děkuji za účast a za pomoc.