Bohoslužby před a v dušičkovém období

 

Mše sv. 1. a 2. listopadu:

Moravský Krumlov: čtvrtek 1.11. v 18:00 (poutní mše sv.), pátek 2.11. v 18:00 (po mši sv. adorace)

Petrovice: čtvrtek 1.11. v 16:30, pátek 2.11. v 17:00

Kadov: pátek 2.11. v 16:00

 

Dušičkové pobožnosti:

Moravský Krumlov: neděle 4.11. v 15:00

Petrovice: neděle 4.11. ve 14:00

Kadov: neděle 4.11. v 11:45

Rokytná: sobota 3.11. v 17:00

Rakšice: sobota 3.11. v 17:30

Dušičkové pobožnosti se konají na hřbitově uvedené obce.

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ MEZI 29.10. – 2.11.:

Moravský Krumlov: pondělí a středa 6:30 – 6:55, úterý 16:30 – 17:55

Petrovice: čtvrtek 15:30 – 16:25

Kadov: pátek 15:30 – 15:55

Po zbytek dušičkového týdne (tedy od 3. do 8. listopadu) jsou bohoslužby a udílení svátosti smíření naplánovány dle obvyklého schématu (začátky slavení posunuty na zimní čas).

 

Návštěvy u nemocných dle obvyklého pořádku a domluvy.

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Za splnění obvyklých podmínek (sv. zpověď v dohledné době, sv. přijímání ve vlastní den, modlitba na úmysl Sv. otce v týž den) je potřeba navštívit kterýkoliv kostel a pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry.

1. až 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Za splnění obvyklých podmínek (sv. zpověď v dohledné době, sv. přijímání ve vlastní den, modlitba na úmysl Sv. otce v týž den) je potřeba navštívit kterýkoliv hřbitov s lidskými ostatky a pomodlit se tam jakoukoliv modlitbu za zemřelé.

Dle sdělení sekretariátu České biskupské konference vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11. Dovolení bylo vydáno v roce 2012 a je dáno na dobu 7 let.