Rodinná olympiáda na faře

Na svatováclavský pátek (28. září) se připravuje 2. rodinná olympiáda. Více informací na letáčku níže.

Pro farníky, kteří by se rádi zapojili do organizace a pomoci s realizací během olympiády, platí pozvání na faru v pátek 21. září v 16 hodin. Pomoc i samotná účast na olympiádě jsou vítány.