Nestříhat Samsona – pozvánka na muzikál

Spojené farnosti spojené se jménem Luďka Strašáka uvedou v Krumlově muzikál o starozákonním Samsonovi, muzikál Nestříhat. Všichni jsou srdečně zváni. Jako přípravu pro lepší vžití se do muzikálu je doporučeníhodné přečíst si příběh o Samsonovi v Bibli, konkrétně ve 13. – 16. kapitole knihy Soudů.