Poutní mše sv. v Dobelicích a změna nedělních bohoslužeb

V neděli 24. června proběhne poutní mše sv. u zvoničky v Dobelicích, farnost Petrovice. Mše sv. začne v 11 hodin na prostranství před zvoničkou.

Z tohoto důvodu bude přesunutá mše sv. v Kadově, a to na 7:30. Ve farním kostele v Petrovicích mše sv. nebude. Bohoslužba v Krumlově zůstává bez časového posunu.