Koncert skladeb Karla Jenkinse

Třebíčský smíšený pěvecký sbor Musica animata ve spolupráci s farnostmi Moravský Krumlov a Hustopeče vás zve na koncerty duchovní hudby v neděli 27. 5. 2018 v

15:00 hod. do kostela Všech svatých v Moravském Krumlově a

– 18:30 hod. do kostela sv. Václava a sv. Anežky České v Hustopečích.

Zazní výběr z děl české i světové sborové literatury a soubor motet známého britského skladatele, sira Karla Jenkinse, autora cyklu Adiemus, The Armed Man, Requiem a dalších.

Mnohogenerační pěvecký sbor Musica animata se po delším období produkce velkých děl klasické i soudobé hudby (J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. X. Brixi, J. J. Ryba, J. Pavlica a další.), z nichž nejvýznamnější bylo v posledních letech provedení Händelova Mesiáše na mnoha místech naší vlasti, vrací zpět k hudbě „a capella“ a těší se na sdílení velkého daru hudby s posluchači, kteří srdcem i rozumem chtějí děkovat Bohu a nechat se uchvátit krásou. Vstupné dobrovolné, více informací na www.animata.cz.