Představení Katecheze Dobrého pastýře.

Já jsem dobrý Pastýř, znám své ovce a ony znají mne. Tuto zkušenost lásky a dobroty můžou zakusit i ti nejmenší. Když to zakusí už v raném dětství, nemusí už o tom pochybovat. Proč je někdy kněz v zeleném, jindy ve fialovém? Na to můžou odpovědět již tříleté děti. Děti nemusí mši svatou protrpět a vydržet, ale stát se plným účastníkem. V katechezi   se děti seznamují s jednotlivými obdobími v roce. Prožívají ji, ohmatají a přijímají ji jako součást života, tak jak to, že jsou ve školce, že v létě je teplo a v zimě se musí oblékat. Můžou navštívit a postavit Betlém, Jeruzalém, potkat anděla a prožít jednotlivá tajemství. Katecheze Dobrého pastýře jsou určené pro děti již od tří let. Tedy od doby, kdy se učí, a zároveň to co se naučí přijímají a žijí. Způsob vedení je přizpůsobený věku a to stylem, který založila Marie Montessori. Tedy, pomoz mi, abych se to naučil, abych to pochopil sám. V tomto směru vám chci nabídnout tuto katechezi pro děti v naši farnosti i okolí. Délka katecheze je 45 až 60 minut týdně. Můžu taky nabídnout i vyzvednutí ze školky, pokud by přivést děti byl problém. Kapacita pro jednu hodinu je max 8 dětí, účast rodičů možná. Pokud by vás nabídka zaujala, prosím o přihlášení co nejdřív, nejpozději do konce ledna. Aby jsme mohli katechezi zahájit v druhém pololetí školního roku. Začátek plánujeme po jarních prázdninách. Víc informaci u Táni, tč. i mail jsou na stránkách farnosti Moravský Krumlov, nebo na facebooku.